JAFA AUTO s.r.o.
Tulská 2490/39
960 01 Zvolen

Autá sa nachádzajú v areáli Vezopaxu
Lieskovská cesta 2737 
960 01 Zvolen


Tel:
0917 275 932
0915 833 695


Email:
janigaivan@gmail.com
p.fabana@gmail.com